Skip Navigation Links
Izvješće o pojačanom insp. nadzoru

   Rezultati obavljenog pojačanog inspekcijskog nadzora subjekata koji vrše promet svježim mesom i mesnim prerađevinama kao i jajima na području Županije Zapadnohercegovačke - siječanj, veljača i ožujak 2012. godine

 

Županijski tržišni i veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove u drugoj polovini siječnja , veljače kao i prvoj polovini ožujka 2012. godine izvršili su kontrolu zakonitosti  prodaje i distribucije oblikovanih mesnih prerađevina (ćevapčića, pljeskavica, roštilj kobasica i sl.) , kao i jaja na području Županije Zapadnohercegovačke.

 

-                     Rezultati obavljenog pojačanog  inspekcijskog nadzora  od strane županijske tržišne inspekcije kod gospodarskih subjekata nad kontrolom zakonitosti  prodaje i distribucije oblikovanih mesnih prerađevina (ćevapčići, pljeskavica, roštilj kobasica i sl.).

-                     Županijska tržišna inspekcija u drugoj polovini siječnja , veljače i prvoj polovini ožujka 2012. godine obavila je inspekcijski nadzor kod gospodarskih subjekata iz gore navedenog područja i ustanovila sljedeće:

-                     U navedenom periodu sačinjena su 35 zapisnika o inspekcijskom pregledu,

-                     Od toga a.) mesnice……………………………………………………..7

-                                   b.) trgovine koje vrše prodaju mesa i mesnih prerađevina…...28

- Poduzete mjere:

-                                    a.)  doneseno rješenja o otklanjanju nedostataka…………….29

-                                    b.)  izdano prekršajnih naloga………………………………..13

-                     Konstatirano je da svi gospodarski subjekti ( fizičke i pravne osobe) posjeduju odobrenja za rad izdanu od mjerodavnih općinskih tijela sukladno Zakonu o trgovini i Zakonu o obrtu,

-                     Nepravilnosti utvrđene od  strane tržišne inspekcije u kontroliranim subjektima u najvećem broju se odnose na neažurno i nepravilno vođenje knjigovodstvenih evidencija o nabavci i prodaji robe, nepravilno isticanje cijena, te nepotpuno i nepravilno deklariranje proizvoda.

-                     U narednom periodu tržišni inspektori će obaviti kontrole izvršenja mjera naloženih rješenjem o otklanjanju nedostataka.

 

-                     Rezultati obavljenog pojačanog inspekcijskog nadzora od strane županijske veterinarske inspekcije kod gospodarskih subjekata nad kontrolom zakonitosti prodaje i distribucije oblikovanih mesnih prerađevina (ćevapčići, pljeskavica, roštilj kobasica i dr.), kao i jaja na području Županije Zapadnohercegovačke.

 

-                     U navedenom periodu sačinjena su 32 zapisnika o inspekcijskom pregledu,

 

-                     Od toga: a.) tri (3) subjekta imaju validna rješenja za proizvodnju oblikovanih mesnih proizvoda,

 

-                     b.) kod tri (3) subjekta nisu zatečeni oblikovani mesni proizvodi,

 

-                     c.)  dvanaest (12) subjekata nemaju dokumentaciju za izradu odnosno preradu mesa  i oblikovanih mesnih prerađevina,

 

-                     d.)  kod četrnaest (14) subjekata rješenja su istekla,

 

-                     Poduzete mjere: a.)  izdana 4 rješenja o otklanjanju nedostataka  a preostala rješenja su u tijeku obrade.

 

-                     Konstatirano je da niti jedan subjekt koji prodaje konzumna jaja ne udovoljava odredbama Pravilnika o standardima za stavljanje jaja na tržište („ sl. glasnik B i H“, br: 25/10),

 

-                     U najvećem broju pregleda svježe meso zatečeno u prometu bilo je uglavnom uredno u pogledu veterinarsko-zdravstvenih uvjeta, propisno obilježeno veterinarskim oznakama, urednog temperaturnog režima i praćeno propisanom potvrdom 2 a,  dok u manjem broju subjekata zatečeno je svježe meso uz djelomičnu veterinarsko – zdravstvenu dokumentaciju.

 

-                     Proizvodi od mesa uglavnom su urednog stanja i ispravnih rokova, s tim da proizvodi od usitnjenog oblikovanog mesa (ćevapčići, roštilj kobasica) koji su zatečeni u prodaji imali su djelomičnu odnosno nikakvu deklaraciju.

 

-                     Meso peradi bilo je uredno i praćeno odgovarajućom veterinarsko- zdravstvenom dokumentacijom.

 

-                     Odredbe Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači kao i odredbe Pravilnika o kakvoći proizvoda od mesa gotovo  nikako se ne poštuju.

 

Odredbe Pravilnika  o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka djelomično se primjenjuje.