Skip Navigation Links
Izvješće o provođenju inspekcijskog nadzora
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA UGRAĐENE ELEKTRONSKE (AMN) OPRAME  NA BENZISKIM POSTAJAMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ OD STRANE ŽUPANIJSKE TRŽIŠNE INSPEKCIJE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Rezultati obavljenog inspekcijskog nadzora od strane županijske tržišne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke  po pitanju ugrađene elektronske opreme za kontrolu prometa i kvaliteta naftnih derivata (AMN) oprema na benzinskim pumpama  u Županiji Zapadnohercegovačkoj krajem 2011. godine i početak 2012.godine

Županijska tržišna inspekcija Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke sukladno odredbama Zakona o unutarnjoj trgovini i Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene elektronske opreme krajem 2011. godine i početkom 2012. godine , obavila je inspekcijske nadzore na benzinskim pumpama po pitanju usklađivanja minimalno tehničkih uvjeta, tj. obavezne ugradnje elektronske opreme za kontrolu prometa i kvaliteta naftnih derivata (AMN oprema) propisanu gore navedenim propisima.

Inspekcijski nadzor obuhvatio je 41 benzinsku pumpu koje su po odredbama navedenog Pravilnika u mjerodavnosti županijske tržišne inspekcije.

Po obavljenim nadzorima županijska tržišna inspekcija donijela je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 2 rješenja o privremenoj zabrani rada dok se utvrđeni nedostaci ne otklone.

Nakon obavljenih kontrolnih nadzora nad izvršenjem navedenih upravnih mjera, sve benzinske pumpe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kod kojih je inspekcijske nadzor po gore navedenim pitanjima obavila županijska tržišna inspekcija završile su postupak ugradnje AMN opreme te na propisani način vrše prijenos podataka Federalnom ministarstvu trgovine.


Datum, 25. 04. 2012. godineUprava za inspekcijske poslove ŽZH