Skip Navigation Links
IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE OD 01.01. DO 30.06. 2012. GODINE

IZVJEŠTAJ O RADU

UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE

ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 

OD 01.01. DO 30.06. 2012. GODINE

 

 

 

U navedenom izvještajnom periodu inspektori Uprave za inspekcijske poslove su izvršili 884 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 408 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 476 pregleda se odnosi na pravne osobe.

 

Donijeto je  288 rješenja, od toga 271 rješenje o uklanjanjunedostataka i 17 rješenja o zabrani rada .

Broj izdanih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanje utvrđenih nedostataka ukazuje na preventivno djelovanje inspektora - upozoravanje subjekata nadzora  na obaveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzoraka i sl.

 

Pored navedenih upravnih mjera  inspektori su izdali 89 prekršajnih naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi   57. 850,00 KM.

 

Realizacija izvršenja novčanih kazni po  prekršajnim nalozima je 36,70%, odnosno 21. 260, 00 KM.  Za   24 prekršajna naloga stranka zatražila sudsko odlučivanje (u vrijednosti prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 22.600,00 KM), za iznos  od 15.750,00 KM prekoračen rok za plaćanje – u ovaj iznos uračunata je i tzv. zakasnina  po prekršajnim nalozima.

 

Sukladno zadatku Uprave za inspekcijske poslove na osiguravanju zakonitosti iz oblasti šumarstva, rješenjem županijske šumarsko-lovne inspekcije iz ranijih godina u prvih 6 mjeseci 2012. godine od gospodarskih subjekata uplaćen iznos za OKŠ u iznosu od 30.183,50 KM, uz napomenu da je presudom Ustavnog suda B i H od 14.04. 2009. godine br: U-26/08 Zakon o šumama stavljen van snage od 27.11. 2009. godine. U razdoblju od prosinca 2009. godine do prosinca 2011. godine na snazi je bila Uredba o šumama dana 06.12. 2011. godine prošao je vremenski rok važenja Uredbe o šumama, te trenutno iz oblasti šumarstva nema pozitivnih zakonskih propisa.

 

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstavati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

 

1.)    2 707 uzoraka uzeto i poslano na analizu od čega:

             -veterinarska inspekcija…………...2 699,

       -sanitarna inspekcija……………….. …8,

 

2.)    Broj pregledanih životinja na liniji klanja……………………….. 34 246,

3.)    Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina………………………………….945 000 litara,

4.)    Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe…………….15 700 kg,

5.)    Izdano je 230 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

 

Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljene veterinarsko zdravstvene  preglede u  izvještajnom perioduračune u ukupnom iznosu od  24.020,14 KM. U istom perioduukupno jeuplaćeno 28. 581,62 KM po ovom osnovu.

 

Podnijeta 3  zahtjeva Županijskom pravobraniteljstvu ŽZH kao zakonskom zastupniku imovinskih interesa Županije ZH da poduzme mjere iz svoje nadležnosti vezano za neplaćanje naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede za 3 gospodarska društva.

 

U prvih 6 mjeseci 2012. godine inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlaštenju ravnatelja obavljali poslove i iz drugih oblasti (vodoprivrede, šumarstva i inspekcije zaštite okoliša).