Skip Navigation Links
Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom špediterskih društava na području Županije Zapadnohercegovačke

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCGOVAČKA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
INSPEKCIJA RADA

Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom špediterskih društava na području Županije Zapadnohercegovačke

U  sklopu akcije pojačanog nadzora iz oblasti radnih odnosa u špediterskim društvima na području Županije Zapadnohercegovačke  inspektorice rada su u siječnju i veljači 2013. godine obavile 38 nadzora i to:
- 23 redovita nadzora,
- 15 kontrolnih nadzora.

U 38 nadzora kontrolirano je ukupno 314 djelatnika među kojima su zatečena 4 djelatnika na crno, a u 5 kontroliranih slučajeva utvrđeno je kašnjenje u isplati plaća. Takođe je u većem broju slučajeva utvrđena neusklađenost ugovora o radu sa odredbama Zakona o radu Županije Zapadnohercegovačke („ Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br: 7/01), kao i neizdavanje godišnjeg rješenja o korištenju godišnjeg odmora, te neuručivanje pismenog obračuna plaće uposlenicima sa iskazanim obračunom minulog rada.

U cilju otklanjanja nezakonitosti izdana su 2 prekršajna naloga i 6 rješenja. Sva izdana rješenja su izvršena. U 9 slučajeva inspektorice su zapisničke upozorile stranke na nezakonitosti i tražile dokaz o postupanju po  zapisničkom upozorenju. Sva upozorenja inspektora su ispoštovana o čemu je dostavljena odgovarajuća pismena dokumentacija.

Rezultat  ove  akcije je i zasnivanje radnog odnosa za 5 novih djelatnika.