Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU BENZINSKIH PUMPI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE

U mjesecu ožujku i djelu mjeseca travnja 2013. godine tržišni i sanitarni inspektori  Uprave za inspekcijske poslove ŽZH, su u timskom radu obavili inspekcijske nadzore nad zakonitošću rada gospodarskih subjekata koji vrše prodaju naftnih derivata i ostalih proizvoda u prodajnim prostorima na benzinskim pumpama na području ŽZH iz domene nadležnosti ovih inspekcija, a prije svega po pitanjima provedbi odredbi:

 

-          Zakona o trgovini

-          Zakona o zaštiti potrošača

-          Zakona o mjeriteljstvu

-          Zakona o fiskalnim sustavima

-          Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem

        ugrađene opreme (AMN)

-          Zakona o sanitarnoj inspekciji

-          Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

-          Programa provođenja obvezatne preventivne D.D.D. na području ŽZH

 

Obavljen je nadzor nad poslovanjem svih 48 benzinskih pumpi na području ove županije, a po obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i sanitarni inspektori su poduzeli upravne mjere donošenjem rješenja o otklanjanju nedostataka i prekršajne mjere izdavanjem prekršajnih naloga, naročito za subjekte kod kojih je u kontrolnim pregledima konstatirano da nisu postupili po upravnim mjerama tj. rješenjima inspektora.

 

Rezultati obavljenog inspekcijskog nadzora tržišne i sanitarne inspekcije ma benzinskim pumpama u ovoj županiji su:

 

-          sačinjeno zapisnika o  inspekcijskim nadzorima…………………   48

-          zapisnika o kontrolnim pregledima izvršenja rješenja …………..  41

-          izdano prekršajnih naloga ……………………………………….      26

-          novčani iznos kazni po izdanim prekršajnim nalozima………  12.100 KM

-          pribavljeno sanitarnih knjižica za uposlenike …………………     120

-          zatečeno proizvoda sa proteklim rokom uporabe kod subjekata …. 6

-          obavljena D.D.D u objekata………………………………………..    21

 

 

 

 

 

                                                                                -  Tržišna inspekcija

                                                                                -  Sanitarna inspekcija