Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U PERIODU OD 01.01. DO 30.06. 2013. GODINE
U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 885 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 337 pregleda  odnosi se na fizičke osobe, a 548 pregleda odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 199 rješenja, a od toga 196 rješenja o uklanjanju nedostataka i 3 rješenja o zabrani rada.

Broj izdatih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali 89 prekršajnih naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi 44 750,00 KM.

Za 20  predmeta po prekršajnim nalozima stranka zatražila sudsko odlučivanje ili   22,5  %.

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

Uzeto uzoraka i poslano na analizu……………..……........………..1980 – veterinarska inspekcija.

Broj pregledanih životinja na liniji klanja…….....…....………30 532.

Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina……………...........…....………..400 000 litara.

Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe….......35 000 kg.

Izdano je 199 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljanje veterinarsko – zdravstvene preglede  u izvještajnom periodu račune u iznosu od 24 710,13 KM, a u navedenom periodu po ovom osnovu ukupno je uplaćen iznos od 27 132,71 KM.

Podnijeta su i  dva (2) zahtjeva Županijskom pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke kao zakonskom zastupniku imovine i imovinskih interesa Županije Zapadnohercegovačke da poduzme mjere iz svoje mjerodavnosti vezano za neplaćanje naknada za opće korisne funkcije šuma  - (OKŠ).

U izvještajnom periodu inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlasti ravnatelja Uprave obavljali poslove i iz drugih oblasti ( vodoprivredne, inspekcije zaštite na radu, inspekcije zaštite okoliša i turističko-ugostiteljske inspekcije) .