Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU POLJOPRIVREDNIH LJEKARNI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERECGOVAČKE

U mjesecu kolovozu i rujnu 2013. godine tržišni i radni  inspektori Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, su u timskom radu obavili inspekcijske nadzore nad zakonitošću rada gospodarskih subjekata tipa poljoljekarne, koje vrše prodaju sjemenskog i sadnog materijala, zaštitnih sredstava te alata i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti:

 

Županijska tržišna inspekcija obavljala je nadzore nad provođenjem slijedećih propisa:

 

-          Zakona o trgovini,

-          Zakona o zaštiti potrošača,

-          Zakona o kontroli cijena,

-          Zakona o mjeriteljstvu,

-          Zakona o fiskalnim sustavima i

-          Zakona o autorskim i srodnim pravima u B i H.

 

Županijska radna inspekcija obavljala je nadzore nad provođenjem sljedećih propisa:

 

-          Zakona o radu,

-          Općeg kolektivnog ugovora na teritoriju Federacije B i H,

-          Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i

-          Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

 

Obavljen je nadzor nad poslovanjem 28 subjekata u kojima se vrši trgovina na veliko i malo tipa poljoljekarna, a po  obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i radni inspektori su poduzeli upravne mjere donošenjem rješenja o otklanjanju nedostataka i prekršajne mjere izdavanjem prekršajnih naloga.

 

Rezultati obavljenog inspekcijskog nadzora tržišne i radne inspekcije u navedenim subjektima su:

 

- sastavljeno zapisnika o inspekcijskim nadzorima ……………………………….    55

- sastavljeno kontrolnih zapisnika …………………………………………………………….      6

- doneseno riešenja o otklanjanju nedostataka …………………………………….    18

- izdano prekršajnih naloga ……………………………………………………………………      6

- novčani iznos kazni po prekršajnim nalozima……………………………       2 100,00KM

-  u navedenim kontrolama kontroliran je 131 radnik  samo 1 radnik je zatečen bez

   reguliranog radno pravnog statusa, u konkretnom slučaju izdano je rješenje o

otklanjanju nedostataka. Poslodavac je u ostavljenom  roku izvršio rješenje i regulirao

regulirao radno pravni status zatečenog radnika.

 

 

                                                                              -     županijska tržišna inspekcija

                                                                           -       županijska radna inspekcija