Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12. 2013. GODINE

U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1724 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 843 pregleda  odnosi se na fizičke osobe, a 881 pregled odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 387 rješenja, a od toga 377 rješenja o uklanjanju nedostataka, 7 rješenja o zabrani rada i  3 rješenja po žalbama.

Broj izdatih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali 202 prekršajna naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi 109 050,00 KM.Za 34  predmeta po prekršajnim nalozima stranka zatražila sudsko odlučivanje ili   18,6  %.

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

Uzeto uzoraka i poslano na analizu……………………4265 – veterinarska  i sanitarna inspekcija.

Broj pregledanih životinja na liniji klanja………………62 160. Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina………………………..1 000 000 litara.

Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe…..100 000 kg.

Izdato je 340 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljanje veterinarsko – zdravstvene preglede  u izvještajnom periodu račune u iznosu od 64 545,95 KM, a u navedenom periodu po ovom osnovu ukupno je uplaćen iznos od 64 729,19 KM.

Podnijeta su i  dva (2) zahtjeva Županijskom pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke kao zakonskom zastupniku imovine i imovinskih interesa Županije Zapadnohercegovačke da poduzme mjere iz svoje mjerodavnosti vezano za neplaćanje naknada za opće korisne funkcije šuma  - (OKŠ).

U izvještajnom periodu inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlasti ravnatelja Uprave obavljali poslove i iz drugih oblasti ( vodoprivredne, inspekcije zaštite na radu, inspekcije zaštite okoliša i turističko-ugostiteljske inspekcije) .