Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U PERIODU OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE

U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 893 inspekcijska pregleda, od toga 692 redovita nadzora i 201 kontrola izvršenja. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda, 533 pregleda  odnosi se na fizičke osobe, a 360 pregleda odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 212 rješenja, a od toga 200 rješenja o uklanjanju nedostataka i 12 rješenja o zabrani rada.

Broj izdanih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali 90 prekršajnih naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi 52,550.00 KM.

Naplata po prekršajnim nalozima je 44%, a za 17% prekršajnih naloga je zatraženo sudsko odlučivanje.

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

1.   Uzeto uzoraka i poslano na analizu……………..……........………..1 498 – veterinarska inspekcija.

2.    Izvršen je otpis robe s proteklim rokom uporabe u gospodarskim društvima u vrijednosti od 635,578.91 KM bez PDV-a, pri čemu je u proračun Županije Zapadnohercegovačke uplaćen iznos od 10,676.69 KM.

3.       Broj pregledanih životinja na liniji klanja…….....…....………27 506.

4.       Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina……………...........…....………..550 000 litara.

5.       Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe…...........60 000 kg.

6.       Obavljen je nadzor i kontrola mesnih proizvoda

u objektima za preradu mesa…………………………………….1 200 tona.

7.         Izdano je 70 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

8.      Izdane su 4 sanitarne suglasnosti, od toga na lokaciju 3 pri čemu je u proračun Županije Zapadnohercegovačke uplaćen iznos od 1,400.00 KM, i na nadogradnju objekta 1 pri čemu je u proračun Županije Zapadnohercegovačke uplaćen iznos od 400.00 KM.

U izvještajnom periodu Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede račune u iznosu od 40.856,08 KM, a po ovom osnovu, ukupno je uplaćen iznos od 33.564,07 KM.