Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU LJEKARNI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU LJEKARNI NA
PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE


U mjesecu veljači i ožujku 2016. godine tržišna inspekcija, inspekcija za rad i radneodnose i sanitarna inspekcija Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, su u timskom radu obavili inspekcijske nadzore nad zakonitošću rada gospodarskih subjekata, u kojima se vrši ljekarničko farmaceutska djelatnost (prodaja lijekova, pomoćnih ljekovitih sredstava, kozmetičkih proizvoda itd. ), te su izvršili 61 inspekcijski pregled, od čega 22 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 39 pregleda odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 25 rješenja o otklanjanju nedostataka.
Djelovanjem inspekcije, isplaćene su plaće i doprinosi za 2 mjeseca za 15 djelatnika u ukupnom iznosu od 19.106,00 KM.
Broj izdatih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali i 10 prekršajnih naloga.

Tržišna inspekcija obavila je nadzore iz svoje nadležnosti, a prije svega nad provođenjem slijedećih propisa:
  • Zakona o trgovini
  • Zakona o zaštiti potrošača
  • Zakona o kontroli cijena
  • Zakona o mjeriteljstvu


Radna inspekcija obavila je nadzore iz svoje nadležnosti.

Sanitarna inspekcija obavila je nadzore iz svoje nadležnosti sukladno odredbama
Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine Županije Zapadnoherecgovačke“, br:9/06).