Skip Navigation Links
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12. 2015. GODINE
U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12. 2015 . godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke izvršili su 1913 inspekcijskih pregleda, od čega se 966 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 947pregleda odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 461 rješenje, a od toga 448 rješenja o uklanjanju nedostataka, 5 rješenja o zabrani rada i 8 rješenja po žalbi.

Broj izdatih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali 166 prekršajna naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi 106. 250,00 KM.

Za 10 % predmeta po izdatim prekršajnim nalozima, odnosno za 17 predmeta stranka je zatražila sudsko odlučivanje.

U izvještajnom razdoblju inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlasti ravnatelja Uprave obavljali poslove i iz drugih oblasti (vodoprivredne, inspekcije zaštite na radu i inspekcije zaštite okoliša).

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

Uzeto uzoraka i poslano na analizu…………………….29575 – veterinarska i sanitarna inspekcija.

Broj pregledanih životinja na liniji klanja…………….52 628.

Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom mlijeka i mliječnih prerađevina………………………..1 500 000 litara.

Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe…144 000 kg.

Izdato je 160 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljanje veterinarsko – zdravstvene preglede u izvještajnom razdoblju račune u iznosu od 108.133,26 KM, a u navedenom razdoblju po ovom osnovu ukupno je uplaćen iznos od 115.386,26 KM.