Upute građanima za obraćanje UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH

Za vrijeme pandemije CORONA VIRUS-a (COVID-19) Uprava za inspekcijske poslove ŽZH neće neposredno raditi sa strankama, te se građani upućuju, da se UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH ul. Trg Gojka Šuška 3d, Široki Brijeg obraćaju elektroničkim putem na službeni e-mail.

E-mail: info@uip-zzh.com
Kontakt telefon: 039/700-638
Fax: 039/700-631

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH