INSPEKTORAT ZA OBLAST RADA, ZAŠTITE NA RADU I SOCIJALNE ZAŠTITE

U Inspektoratu za oblast rada, zaštite na radu i socijalne zaštite obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole primjene propisa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, postupanje po usmenim i pismenim predstavkama uposlenika u vezi povrede prava iz radnog odnosa u granicama svojih ovlasti, pružanje informacija i savjeta poslodavcima i uposlenicima o dosljednoj primjeni zakonskih propisa iz navedenih područja, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju :

- Županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa
- Županijski inspektor rada za oblast zaštite na radu

U ovom Inspektoratu uposlena su dva inspektora:

1. Mirjana Primorac, dipl. iur.- županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa,
2. Silvana Pezer, dipl. iur.- županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa.