INSPEKTORAT ZA OBLAST TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA

U Inspektoratu za oblast trgovine i ugostiteljstva obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje gospodarskih subjekata, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u područjima trgovine, prometa roba i usluga, ugostiteljskih, turističkih, zanatskih i drugih usluga, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom. Poslove iz ove djelatnosti obavljaju :

- Županijski tržišni inspektor
- Županijski turističko-ugostiteljski inspektor

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Vitomir Jurčić, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor,
2. Ljerka Vidović, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor,
3. Ornela Marić, dipl.oec.- županijski turističko-ugostiteljski inspektor.