INSPEKTORAT ZA OBLAST POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA, RUDARSTVA I EKOLOGIJE

U Inspektoratu za oblast poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva i ekologije obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva, ekologije i zaštite prirode, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom. Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- Županijski poljoprivredni inspektor
- Županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo
- Županijski vodoprivredni inspektor
- Županijski rudarsko-geološki inspektor
- Županijski inspektor zaštite okoliša

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Mirko Pavlović, dipl. ing. agronomije - županijski poljoprivredni inspektor
2. Katarina Kraljević-Primorac, dipl.ing. šumarstva - županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo
3. Jakov Konta, dipl.ing. rudarstva-županijski rudarsko-geološki inspektor