INSPEKTORAT ZA OBLAST PROMETA, URBANIZMA I ENERGETIKE

U Inspektoratu za oblast prometa, urbanizma i energetike obavljaju se poslovi inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, cesta, prostornog uređenja i energetike u dijelu koji su stavljeni u nadležnost županijskih inspekcija i u granicama ovlasti županijske inspekcije, a sve u skladu sa ovlastima propisanim zakonom kao i drugi poslovi u skladu s ovlastima propisanim zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- Županijski inspektor za cestovni promet
- Županijski inspektor za ceste
- Županijski urbanističko-građevinski inspektor
- Županijski komunalni inspektor

U ovom Inspektoratu uposleno je dva inspektora:

1. Miro Mitar, dipl.ing. prometa - županijski inspektor ceste.

2. Mirko Zelenika, dipl.ing. građevinarstva - županijski urbanističko-građevinski inspektor.