IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12. 2015. GODINE ...
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU LJEKARNI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE ...
U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 893 inspekcijska pregleda, od toga 692 redovita nadzora i 201 kontrola izvršenja. Od ukupno ...
U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1724 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 843 pregleda odnosi ...
Obavljen je nadzor nad poslovanjem 28 subjekata u kojima se vrši trgovina na veliko i malo tipa poljoljekarna, a po obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i radni inspektori su poduzeli upravne m ...
12345678910