Donesena zapovijed o izuzimanju vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu Zapovijedi o zabrani kretanja građana na području Županije zapadnohercegovačke u vremenu od 18 do 05 sati. ...
Za vrijeme pandemije CORONA VIRUS-a (COVID-19) Uprava za inspekcijske poslove ŽZH neće neposredno raditi sa strankama ...
Županijski stožer civilne zaštite na izvanrednoj sjednici održanoj 22. ožujka 2020. godine donio je još jednu ZAPOVJED ...
Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je još jednu ZAPOVIJED ...
Županijski stožer civilne zaštite na 3. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED. ...
Županijski stožer civilne zaštite na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED. ...
ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOGERCEGOVAČKE PROUZROKOVANE NEPOSREDNOM OPASNOŠĆU OD POJAVE KORONA VIRUSA (COVID-19) ...
U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade FBiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020 ...
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12. 2015. GODINE ...
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU LJEKARNI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE ...
U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 893 inspekcijska pregleda, od toga 692 redovita nadzora i 201 kontrola izvršenja. Od ukupno ...
U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1724 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 843 pregleda odnosi ...
Obavljen je nadzor nad poslovanjem 28 subjekata u kojima se vrši trgovina na veliko i malo tipa poljoljekarna, a po obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i radni inspektori su poduzeli upravne m ...
U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 885 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 337 pregleda odnosi s ...
Obavljen je nadzor nad poslovanjem svih 48 benzinskih pumpi na području ove županije, a po obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i sanitarni inspektori su poduzeli upravne mjere donošenjem rješen ...
U sklopu akcije pojačanog nadzora iz oblasti radnih odnosa u špediterskim društvima na području Županije Zapadnohercegovačke inspektorice rada su u siječnju i veljači 2013. godine ...
U 2012. godini inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1 693 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 817 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 876 pregleda odnos ...
U navedenom izvještajnom periodu inspektori Uprave za inspekcijske poslove su izvršili 884 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 408 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 476 ...
U 2011. godini inspektori Uprave za inspekcijske poslove su izvršili 1 616 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 651 pregled odnosi se na fizičke osobe, a 965 pregleda se odno ...
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA UGRAĐENE ELEKTRONSKE (AMN) OPRAME NA BENZISKIM POSTAJAMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ OD STRANE ŽUPANIJSKE TRŽIŠNE INSPEKCIJE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POS ...
123