Obrasci
Obrazac zahtjeva za inspekcijsku kontrolu koju Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke mogu podnijeti građani, pravne i fizičke osobe i svi drugi koji smatraju da je potrebno da određena nadležna županijska inspekcija u sastavu Uprave izvrši inspekcijsku kontrolu u svezi nezakonitih radnji i pojava.

Download obrazac Download PDF Zahtjeva za inspekcijsku kontrolu
(potreban Adobe Reader).
Obrazac uredno popuniti i poslati na adresu:
Uprava za inspekcijske poslove
Županije Zapadnohercegovačke
Trg Gojka Šuška 3d,
88220 Široki Brijeg
E-mail: info@uip-zzh.com
ili na broj faxa: +387 (0)39 700 633

Live obrazac Live obrazac možete popuniti direktno na web stranici

NAPOMENA:
Zahtjev se podnosi u skladu sa člankom 109. Zakona oorganizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br. 9/06) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne navede svoje podatke neće biti obaviješten o izvršenju kontrole po zahtjevu.