Ustroj uprave za inspekcijske poslove

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti ove uprave, obrazovane su sljedeće organizacijske jedinice: