Skip Navigation LinksUprava za inspekcijske poslove
Broj: 14-05 -44-146-5120 ...
ZAPOVIJED Broj: 14-05-44-146-4/20 ...
ZAPOVIJED Broj: 14-05-44-146-3/20 ...
O KONTROLI PRIDNŽAVANJA ZAPOVIJEDI STOŽERA CIVILNE ZASTITE ŽZH ZA VRIJEME STANJA NESREĆE PROUZROKOVANE ŠIRENJEM KORONAVIRUSA, BROJ:14-05.44.146-1120 ...
Naredba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke broj: 08-KS-22-3/20 od 13.07.2020. godine: ...
Za vrijeme pandemije CORONA VIRUS-a (COVID-19) Uprava za inspekcijske poslove ŽZH neće neposredno raditi sa strankama ...


UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3d,
88220 Široki Brijeg
Telefon: + 387 (0) 39 700-630; 700-638;
Fax: + 387 (0) 39 700-633;

RAVNATELJ:
Nikica Tomas, dipl.ing.

TAJNIK:
Marinko Miličević, dipl. iur.

Uprava za inspekcijske poslove utemeljena je Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave.
Obavlja poslove iz oblasti županijskih inspekcija, te upravne i stručne poslove inspekcijskih nadzora kojima se osigurava zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa sukladno zakonu.
Uloga inspekcijskog nadzora je preventivno djelovanje u svrhu razvijanja društvene discipline u izvršavanju zakona i drugih propisa.

Poslovi i zadaci iz djelokruga Uprave utvrđuju se godišnjim programom rada Uprave, kojeg donosi ravnatelj.
Godišnji program rada Uprave usklađuje se s programom rada Vlade i programom rada Skupštine Županije.