Skip Navigation LinksUprava za inspekcijske poslove
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3d,
88220 Široki Brijeg
Telefon: + 387 (0) 39 700-630; 700-638;
Fax: + 387 (0) 39 700-633;

RAVNATELJ:
Nikica Tomas, dipl.ing.

TAJNIK:
Marinko Miličević, dipl. iur.

Uprava za inspekcijske poslove utemeljena je Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave.
Obavlja poslove iz oblasti županijskih inspekcija, te upravne i stručne poslove inspekcijskih nadzora kojima se osigurava zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa sukladno zakonu.
Uloga inspekcijskog nadzora je preventivno djelovanje u svrhu razvijanja društvene discipline u izvršavanju zakona i drugih propisa.

Poslovi i zadaci iz djelokruga Uprave utvrđuju se godišnjim programom rada Uprave, kojeg donosi ravnatelj.
Godišnji program rada Uprave usklađuje se s programom rada Vlade i programom rada Skupštine Županije.

U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 893 inspekcijska pregleda, od toga 692 redovita nadzora i 201 kontrola izvršenja. Od ukupno ...

U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12. 2013. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1724 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 843 pregleda odnosi ...

Obavljen je nadzor nad poslovanjem 28 subjekata u kojima se vrši trgovina na veliko i malo tipa poljoljekarna, a po obavljenim inspekcijskim nadzorima tržišni i radni inspektori su poduzeli upravne m ...