Skip Navigation LinksUprava za inspekcijske poslove
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3d,
88220 Široki Brijeg
Telefon: + 387 (0) 39 700-630; 700-638;
Fax: + 387 (0) 39 700-633;

RAVNATELJ:
Nikica Tomas, dipl.ing.

TAJNIK:
Marinko Miličević, dipl. iur.

Uprava za inspekcijske poslove utemeljena je Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave.
Obavlja poslove iz oblasti županijskih inspekcija, te upravne i stručne poslove inspekcijskih nadzora kojima se osigurava zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa sukladno zakonu.
Uloga inspekcijskog nadzora je preventivno djelovanje u svrhu razvijanja društvene discipline u izvršavanju zakona i drugih propisa.

Poslovi i zadaci iz djelokruga Uprave utvrđuju se godišnjim programom rada Uprave, kojeg donosi ravnatelj.
Godišnji program rada Uprave usklađuje se s programom rada Vlade i programom rada Skupštine Županije.