Donesena zapovijed o izuzimanju vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu Zapovijedi o zabrani kretanja građana na području Županije zapadnohercegovačke u vremenu od 18 do 05 sati. ...
Za vrijeme pandemije CORONA VIRUS-a (COVID-19) Uprava za inspekcijske poslove ŽZH neće neposredno raditi sa strankama ...
Županijski stožer civilne zaštite na izvanrednoj sjednici održanoj 22. ožujka 2020. godine donio je još jednu ZAPOVJED ...
Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je još jednu ZAPOVIJED ...
Županijski stožer civilne zaštite na 3. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED. ...
Županijski stožer civilne zaštite na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED. ...
ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOGERCEGOVAČKE PROUZROKOVANE NEPOSREDNOM OPASNOŠĆU OD POJAVE KORONA VIRUSA (COVID-19) ...
U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade FBiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020 ...


UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3d,
88220 Široki Brijeg
Telefon: + 387 (0) 39 700-630; 700-638;
Fax: + 387 (0) 39 700-633;

RAVNATELJ:
Nikica Tomas, dipl.ing.

TAJNIK:
Marinko Miličević, dipl. iur.

Uprava za inspekcijske poslove utemeljena je Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave.
Obavlja poslove iz oblasti županijskih inspekcija, te upravne i stručne poslove inspekcijskih nadzora kojima se osigurava zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa sukladno zakonu.
Uloga inspekcijskog nadzora je preventivno djelovanje u svrhu razvijanja društvene discipline u izvršavanju zakona i drugih propisa.

Poslovi i zadaci iz djelokruga Uprave utvrđuju se godišnjim programom rada Uprave, kojeg donosi ravnatelj.
Godišnji program rada Uprave usklađuje se s programom rada Vlade i programom rada Skupštine Županije.