Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

1. Inspektorat za oblast rada, zaštite na radu i socijalne zaštite

U Inspektoratu za oblast rada, zaštite na radu i socijalne zaštite obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole primjene propisa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, područja socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, postupanje po usmenim i pismenim predstavkama uposlenika u vezi povrede prava iz radnog odnosa u granicama svojih ovlasti, pružanje informacija i savjeta poslodavcima i uposlenicima o dosljednoj primjeni zakonskih propisa iz navedenih područja, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju :

- županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa, 
- županijski inspektor rada za oblast zaštite na radu i
- županijski inspektor socijalne zaštite.

U ovom Inspektoratu uposlena su dva inspektora:

1. Silvana Pezer, dipl. iur. - županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa i
2. Matej Slišković, mag. act. soc. - županijski inspektor socijalne zaštite.