Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

2. Inspektorat za oblast trgovine i ugostiteljstva

U Inspektoratu za oblast trgovine i ugostiteljstva obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje gospodarskih subjekata, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u područjima trgovine, prometa roba i usluga, ugostiteljskih, turističkih, zanatskih i drugih usluga, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski tržišni inspektor i 
- županijski turističko-ugostiteljski inspektor.

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Ljerka Vidović, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor,
2. Vitomir Jurčić, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor i
3. Ornela Marić, dipl.oec.- županijski turističko-ugostiteljski inspektor.