Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

3. Inspektorat za oblast poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva i ekologije

U Inspektoratu za oblast poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva i ekologije obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva, ekologije i zaštite prirode, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski poljoprivredni inspektor,
- županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo,
- županijski vodoprivredni inspektor,
- županijski rudarsko-geološki inspektor i
- županijski inspektor zaštite okoliša.

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Mirko Pavlović, dipl. ing. agronomije - županijski poljoprivredni inspektor,
2. Katarina Kraljević-Primorac, dipl.ing. šumarstva - županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo,
3. Dragan Ripić, mag. agr. - županijski vodoprivredni inspektor i 
4. Jakov Konta, dipl.ing. rudarstva-županijski rudarsko-geološki inspektor.