Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

4. Inspektorat za oblast prometa, urbanizma i energetike

U Inspektoratu za oblast prometa, urbanizma i energetike obavljaju se poslovi inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, cesta, prostornog uređenja i energetike u dijelu koji su stavljeni u nadležnost županijskih inspekcija i u granicama ovlasti županijske inspekcije, a sve u skladu sa ovlastima propisanim zakonom kao i drugi poslovi u skladu s ovlastima propisanim zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski inspektor za cestovni promet,
- županijski inspektor za ceste,
- županijski urbanističko-građevinski inspektor i
- županijski komunalni inspektor.

U ovom Inspektoratu uposleno je dva inspektora:

1. Miro Mitar, dipl.ing. prometa - županijski inspektor ceste i
2. Mirko Zelenika, dipl.ing. građevinarstva - županijski urbanističko-građevinski inspektor.