Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o trgovini u Županiji Zapadnohercegovačkoj, (Narodne novine ŽZH, broj: 1/16)
 • Zakon o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 25/06 i 88/15)
 • Zakon o gospodarskim društvima ("Službene novine, broj: 82/15")
 • Zakon o kontroli cijena („Službene novine FBiH“, br. 2/95 i 70/08)
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine FBiH", br. 35/09 i 42/11)
 • Zakon o standardizaciji FBiH („Službene novine FBiH“, br. 52/00)
 • Zakon o obrtu („Narodne novine ŽZH“, br.10/03)
 • Zakon o tržišnoj inspekciji („Narodne novine ŽZH“, br. 7/01)
 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („Službeni glasnik BiH“, br. 102/09 i Prilog br. 29/11)
 • Zakon o nadzoru nad tržištem
  („Službeni glasnik BiH“, br. 45/04, 44/07 i 102/09)
 • Zakon o unutarnjoj trgovini ("Službene novine F BiH", br.40/10 i 79/17)
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine FBiH", br.6/98, 35/98, 11/99 i 50/11)
 • Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 52/14)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službeni novine FBiH", br. 91/15, 97/17, 3/18 i 47/19)
 • Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verifikacije mjerila („Službene novine F BiH“, br. 30/03)
 • Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta („Službene novine F BiH“, br. 66/09 i 38/10)
 • Uredba o načinu davanja suglasnosti za obavljanje posebnog obrta
  („Službene novine F BiH“, br. 47/09)
 • Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine F BiH“, br. 66/09 i 62/10)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kakvoće tekućih naftnih goriva
  (Službene novine FBiH, broj : 39/13)
 • Pravilnik o metodama analiza šećera ("Službeni glasnik BiH", br.77/10)
 • Pravilnik o kakvoći senfa ("Službeni glasnik BiH", br.18/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o metodama analiza šećera ("Službeni glasnik BiH", br.18/13)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje registrirane djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije (Službene novine FBiH 112/12)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Službene novine FBiH 111/12)
 • Pravilnik o izdavanju potvrda o ispunjavanju mjeriteljskih uvjeta za uvoz mjerila u Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", Br. 110/12)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada i troškova postupka zavoda za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ("Službene novine FBiH", Br. 110/12)
 • Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i metodologije za izradu procjene rizika ("Službeni glasnik BiH", br. 79/12)
 • Ispravka pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama ("Službeni glasnik BiH", br. 25/12)
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uvjeta označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12)
 • Pravilnik o skrobu i proizvodima na bazi skroba ("Službeni glasnik BiH", br. 80/12)
 • Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog Ugleda hrane ("Službeni glasnik BiH", br. 81/12)
 • Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića ("Službeni glasnik BiH" br. 81/12)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje ("Službeni glasnik BiH" br. 81/12)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište bosne i hercegovine i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 68/12)
 • Pravilnik o uspostavi sustava za razvoj i dodjelu jedinstvenih kodova za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, br. 68/12)
 • Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga („Službene novine F BiH“, br. 49/12, 35/18 i 68/19)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja i kontrole prometa derivata putem ugrađene opreme na benzinskim postajama u FBih („Službene novine F BiH“, br. 67/10, 2/11 i 21/11 )
 • Odluka o obliku i sadržaju obavijesti o opasnom proizvodu („Službeni glasnik BiH“, br. 55/10)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine F BiH", br.28/06)
 • Pravilnik o upotrebi boja u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 30/11 i 63/14)
 • Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službene glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14)
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra („Službene novine F BiH“, br. 73/09)
 • Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama
  („Službene novine F BiH“, br. 61/09)
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost
  („Službene novine F BiH“, br. 61/09)
 • Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski
  („Službene novine F BiH“, br.61/09)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti
  („Službene novine F BiH“, br. 47/09 i 72/11)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku suglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti
  („Službene novine F BiH“, br. 41/09)
 • Pravilnik o proizvodima od žitarica („Službeni glasnik BiH“, br. 76/10)
 • Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta („Službeni glasnik BiH“, br. 77/10)
 • Pravilnik o pivu („Službeni glasnik BiH“, br. 77/10 i 97/10)
 • Pravilnik o pekarskim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 77/10)
 • Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku („Narodne novine ŽZH“, br. 1/08 i 4/09)
 • Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda „Službeni glasnik BiH“, br. 76/10)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Narodne novine ŽZH“, br. 14/08)
 • Pravilnik o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine („Narodne novine ŽZH“, br. 14/08)
 • Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 87/08 i 28/11)
 • Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11 i ispravka br. 37/11)
 • Pravilnik o mliječnim proizvodima i starter kulturama („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o sirovom mlijeku („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11 i 62/14)
 • Pravilnik o provedbi plana praćenja - monitoringa hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o mazivim mastima („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima („Službeni glasnik BiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića („Službeni glasnik BiH“, br. 50/11)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju („Službeni glasnik BiH“, br. 50/11)
 • Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima („Službene glasnik BiH“, br. 51/11)
 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima („Službene glasnik BiH“, br. 51/11)
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudi („Službene glasnik BiH“, br. 51/11)
 • Pravilnik o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina („Službene glasnik BiH“, br. 51/11)
 • Pravilnik o proizvodima od jaja („Službene glasnik BiH“, br. 51/11)
 • Pravilnik o čaju, biljnom čaju i instant čaju („Službene glasnik BiH“, br. 54/11)
 • Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti („Službeni glasnik FBiH“, br. 52/10 i 73/11)
 • Pravilnik o utvrđivanju kakvoće tečnih naftnih goriva („Službeni novine FBiH“, br. 107/14 i 69/15)
 • Pravilnik o označavanju hraljivih vrijednsoti hrane („Službene glasnik BiH“, br. 78/12)
 • Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima („Službene glasnik BiH“, br. 78/12)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu sardinu i kakvoći konzervirane sardine i proizvode tipa sardine („Službene glasnik BiH“, br. 78/12)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu tunu i palamidu („Službene glasnik BiH“, br. 73/12)
 • Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu ("Službeni glasnik BiH", Br. 85/12)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za soju, suncokret i uljanu repicu u otkupu („Službene glasnik BiH“, br. 61/14)
 • Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište („Službeni glasnik“ BiH br. 25/10 i 62/14)
 • Pravilnik o kvaliteti voćnih vina („Službeni glasnik“ BiH br. 68/14)
 • Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani („Službeni glasnik“ BiH br. 68/14)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi („Službeni glasnik“ BiH br. 74/14)
 • Odluka o radnom vremenu trgovačkih radnji te poduzeća trgovačke djelatnosti na području Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine ŽZH, Br. 1/08)
 • Odluka o kakvoći naftnih derivata („Službene glasnik BiH“, br. 27/02 i 22/07)
 • Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena ("Službene novine FBIH", br. 39/14)
 • Odluka o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena ("Službene novine FBIH", br. 39/14)
 • Naputak o formi i sadržaju Izjave da prodajni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti („Službene novine F BiH“, br.64/10)
 • Naputak o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna („Službeni glasnik BiH“, br. 11/11)
 • Naredba o neautomatskim vagama („Službeni glasnik BiH“, br. 47/11 i Prilog - Lista standarda 54/11)
 • Naputak o postupku pregleda i provjere elektronskih mjernih sustava na benzinskim postajama („Službene novine FBIH“, br. 26/11)
 • Naputak za poslovne subjekte o načinu obavještavanja potrošača o povlačenju nesigurnih proizvoda („Službeni glasnik BIH“, br. 66/11)
 • Naputak za o postupku pregleda i nadzora elektronskih mjernih sistema na benzinskim postajama („Službene novine FBIH“, br. 47/12)
 • Naputak o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavijesti o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine FBIH“, br. 38/09, 88/11, 74/13 i 98/14)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o turizmu Županije Zapadnohercegovačke, (Narodne novine ŽZH, br. 20/19)
 • Zakon o turističkoj djelatnosti ( „Službene novine FBiH“, br.32/09)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Službene novine FBiH“, br.32/09)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma ("Službene novine FBiH", br. 19/96)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br. 12/09, 12/11 i 10/17)
 • Zakon o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, broj: 110/12)
 • Zakon o zaštiti od buke Županije Zapadnohercegovačke(„Narodne novine ŽZH“, broj: 17/14)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke, ("Narodne novine ŽZH", br. 25/19)
 • Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove
  („Službene novine F BiH“, br.58/09)
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ("Službene novine FBiH", br. 32/10 i 53/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu („Službene novine F BiH“, br. 35/10 i 53/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Službene novine F BiH“, br. 35/10 i 53/10)
 • Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata („Narodne novine ŽZH“, br.18/09)
 • Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe („Narodne novine ŽZH“, br. 18/09)
 • Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Narodne novine ŽZH“, br. 18/09)
 • Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima („Službeni glasnik BIH“, br. 72/11)
 • Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BIH“, br. 72/11)
 • Pravilnik o kavi, proizvodima od kave, kavovinama i proizvodima od kavovina („Službeni glasnik BIH“, br. 72/11)
 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Službene novine F BiH", br.40/10)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu ("Službene novine F BiH", br.40/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" ("Službene novine F BiH", br.40/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ „Službene novine F BiH“, br. 68/10)